Application Number

First Name

Last Name

Batch

Email

 

LTAC/2019-20/001

Aakash

Keshari

BALLB [2016-21]

akashkeshari100@gmail.com

akash-keshari - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/003

Adamya

Chandra

BALLB [2018-23]

princeadamya@gmail.com

adamya-chandra - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/006

Aditya

Mishra

BALLB [2018-23]

adityamishra.2210@gmail.com

aditya-mishra - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/020

Anurag

Kumar

BALLB [2015-20]

anurag961225@gmail.com

anurag-kumar - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/023

Arnav

Kumar

BALLB [2017-22]

arnavk5106@gmail.com

arnav-kumar - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/026

Ashish

Dhoundiyal

LLB [2018-21]

ashishd530@yahoo.com

ashish-dhoundiyal- Lloyd Law College

LTAC/2019-20/031

Barun

Deori

BALLB [2018-23]

deoribarun7@gmail.com

barun-deori - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/032

Bhavesh

More

BALLB [2017-22]

BHAVESH.P.MORE@GMAIL.COM

bhavesh-more - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/038

Divyansh

Rai

BALLB [2017-22]

divyanshrai56@gmail.com

divyansh-rai - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/042

Harsh

Upadhyaya

BALLB [2017-22]

harshupadhyaya77@gmail.com

harsh-upadhyaya - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/043

Harsh

Jadon

BALLB [2018-23]

harshsinghjadon@gmail.com

harsh-jadon- Lloyd Law College

LTAC/2019-20/044

Harshita

Rai

BALLB [2018-23]

122harshita@gmail.com

harshita-rai - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/046

Himanshu

Gupta

BALLB [2016-21]

himanshushree.hg@gmail.com

himanshu-gupta - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/053

Kavita

Beniwal

BALLB [2018-23]

kavitabeniwal9983@gmail.com

kavita-beniwal - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/060

Madhav

Mehrotra

BALLB [2017-22]

madhav.mehrotra39@gmail.com

madhav-mehrotra - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/061

Mahima

Khullar

LLB [2018-21]

mahimakhullar03@gmail.com

mahima-khullar - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/066

Mayank

Raj

LLB [2018-21]

mayankbudhallb@gmail.com

mayank-raj - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/067

Mayank

Sharma

LLB [2017-20]

mayank.cool4540@gmail.com

mayank-sharma - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/072

Monica

Dhama

BALLB [2015-20]

monicadhama0511@gmail.com

monica-dhama - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/080

Nishant

Nain

LLB [2017-20]

nainnishant3748@gmail.com

nishant-nain - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/082

Noor Saba

Khan

LLB [2017-20]

noorsabakhan301995@gmail.com

noor-saba-khan - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/084

Nutan

Shakya

BALLB [2015-20]

nutanshakya789@gmail.com

nutan-shakya - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/091

Pradhuman

Rajpurohit

BALLB [2017-22]

pradhumansr111@gmail.com

pradhuman-rajpurohit - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/102

Radhika

Agarwal

BALLB [2018-23]

agarwalradhika0303@gmail.com

radhika-agarwal - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/103

Raghav

Vig

LLB [2017-20]

vig.raghav@gmail.com

raghav-vig - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/115

Rishabh

Verma

LLB [2018-21]

rishabhverma0105@gmail.com

rishabh-verma - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/117

Rishika

Mahajan

BALLB [2018-23]

rishikamahajan255@gmail.com

rishika-mahajan- Lloyd Law College

LTAC/2019-20/120

Robin

Jaswal

BALLB [2016-21]

robinjaswal1@gmail.com

robin-jaiswal - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/122

Rony

John

BALLB [2017-22]

rony.j1998@gmail.com

rony-john - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/123

Ruchi

Kashyap

BALLB [2017-22]

ruchi56kashyap@gmail.com

ruchi-kashyap - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/126

Sabarni

Som

BALLB [2017-22]

sabarnisom21@gmail.com

sabarni-som - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/129

Saksham

Singh

BALLB [2015-20]

singhsaksham74@gmail.com

saksham-singh - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/134

Santosh

Singh

LLB [2017-20]

singhsantosh869@gmail.com

santosh-singh - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/135

Satyam

Shivaach

BALLB [2017-22]

satyamshivaach@gmail.com

satyam-sivaach - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/137

Shabnam

Khan

LLB [2017-

20]

shabnamcji@gmail.com

shabnam-khan - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/138

Shahzeb

Ahmed

LLB [2017-20]

shahzeb1128@gmail.com

shahzeb-ahmed - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/139

Sharmishtha

Sharma

BALLB [2017-22]

sharmishthashi@gmail.com

sharmishtha-sharma - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/140

Shelly

Singh

BALLB [2018-23]

shellysingh2996@gmail.com

shelly-singh - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/141

Shikhar

Singh

BALLB [2018-23]

shikharsuryansha12@gmail.com

shikhar-singh - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/145

Shreya

Arneja

LLB [2017-

20]

sashreya7410@gmail.com

shreya-arneja - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/147

Shubham

Kumar

BALLB [2018-23]

shubhamkr7360@gmail.com

shubham-kumar - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/157

Swapnil

Chauhan

BALLB [2015-20]

swapnilsinghchauhan@gmail.com

swapnil-chauhan - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/159

Sweta

Singh

LLB [2018 –

21]

sweta551122@gmail.com

sweta-singh - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/162

Tanya

Kapoor

LLB [2018 -

21]

advtanyakapoor@gmail.com

tanya-kapoor - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/166

Vaibhav

Shahi

BALLB [2016-21]

Vaibhav17shahi@gmail.com

vaibhav-shahi - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/169

Varun

Katiyar

BALLB [2015-20]

varunkatiyar000@gmail.com

varun-katiyar - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/170

Vasudev

Pandey

BALLB [2017-22]

pandevasu1@gmail.com

vasudev-pandey - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/173

Vijay Kumar

Kandpal

LLB [2017-

20]

vickykandpal15@gmail.com

vijay - Lloyd Law College

LTAC/2019-20/176

Yubaraj

Chatterjee

BALLB [2017-22]

yuvichatt8991@gmail.com

yubaraj - Lloyd Law College